Tank ve Silo Tartım Sistemleri

Tank tartım sistemi tank, bunker, silo ve reaktörlerin içinde bulunan malzemeyi sağlıklı bir şekilde ölçebilmek için kullanılan bir uygulamadır. Bu uygulama tankın/silonun yapısına, konumuna ve ayak sayısına göre belirlenecek loadcell, loadcell montj aparatı, loadcell toplama kutusu ve tartım terminalinden meydana gelmektedir.

        

Bu sistem ile doğru ölçümler yapabilmek için çevresel koşullar da mutlaka hesaba katılmalıdır. Sistem içinde ayrıca raporlama talebi olduğu takdirde terminal konusunda yapılacak değişiklik sayesinde her türlü raporlamayı yapabilmek mümkündür. Ayrıca uygulamayı ERP,DCS sisteminr entegre ederek stokları ve sevkiyatlar kolaylıkla takip edilebilir.

Farklı tipteki uygulamalarda duruma uygun farklı loadceller (yük hücreleri) kullanılmaktadır. Çoğunlukla kullanılan baskı tipi, lama tipi loadcellerin yanı sıra askı tipi (S tipi) loadceller de tank/silo tartımında kullanılabilmektedir.

Farklı bir çok alanda kullanılan tank tartım sistemleri başta;

  • Kimya
  • Yem, Tarım ve Hayvancılık
  • Gıda
  • İnşaat ve Yapı Malzemeleri
  • Demir Çelik

sektörlerinde kullanılmaktadır.